Många kommuner har under åren rivit upp och ändrat om hur näringslivsarbetet ska bedrivas. En styrka i Götene kommun är att strukturerna har bestått och att kommunen samt näringslivet har hittat en plattform för att mötas.

Vi värnar om att ha högt i tak i våra samtal och att ”allt ska upp på bordet”. Att vi har ett gott företagsklimat betyder inte att vi är överens om allt hela tiden. Det betyder att vi jobbar för att föra konstruktiva dialoger som för oss framåt i våra olika frågor.

Även om Näringslivsföreningen och kommunen strävar mot samma mål, att skapa förutsättningar för att det ska vara så enkelt som möjligt att starta och driva företag i kommunen, är vi noga med att vi är olika organisationer med olika utgångslägen. Att vi är överens om att det är ok att vi inte alltid är överens är en av våra styrkor!

Näringslivsföreningens uppdrag är att vara näringslivets samlade röst in i kommunen. Kommunens uppgift är samhällsservice, samhällsplanering, tillstånd och tillsyn.

Vår gemensamma ambition är att upprätthålla och utveckla goda relationer samt att vara tillgängliga och lyhörda. Vi arbetar för ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet.

Mamma och barn fikar

Vad för slags organisation är Näringslivsföreningen?

Näringslivsföreningen är en ekonomisk förening som har en samordnande funktion i Götene kommuns näringslivsarbete. Samarbetet bygger på ett ömsesidigt förtroende och en öppen dialog.

Näringslivsföreningen jobbar både efter kommunens vision och mål för näringslivet men också efter styrelsens prioriteringar och mål.

Hur finansieras vår verksamhet och vad använder vi pengarna till?

Föreningens arbete finansieras med medlemsavgifter samt medel som söks från olika stödorganisationer till respektive projekt. Kommunens bidrag är 120 000:- per år samt operativ arbetstid från Näringslivsstrateg och Kommunutvecklare.

En prioriterad insats är samarbetet mellan skolan och arbetslivet (SSA) där vi bidrar till en årlig yrkeslivsmässa, arbetslivsfrukost samt Industrinatten. En stor del av budgeten går till Shopping Götenes arbete med att utveckla den lokala handeln i Götene. Där används pengarna bland annat för att finansiera olika aktiviteter. Näringslivsföreningen stöttar även Nyföretagarcentrum med ekonomiska medel.

Far pa bete

Näringslivsföreningens styrelse

Näringslivsföreningens styrelseledamöter utses via valberedningen och består av representanter från LRF, Företagarna, Svensk handel, Svenskt näringsliv, besöksnäring och kommunen.

I dagsläget består Näringslivsföreningens styrelse av följande personer:

Styrelsen

Roger Vandal
Roger Vändal
Ordförande
Magnus Hult
Magnus Hulth
Grävtjänst i Götene
Magnus Karlsson
Magnus Karlsson
Nolebo lantbruk
Helena sodervall
Helena Södervall
Semper
Peter wirtberg
Peter Wirtberg
Företagarna
Johan Olofsson
Johan Olofson
Ica Kvantum i Götene
Jan Olof Ohlsson
Jan-Olof Larsson
LRF
Magnus Brann
Magnus Brånn
Dafgårds
Jerker Andersson Liljestrand
Jerker Andersson-Liljestrand
Götene kommun
Johan Mansson
Johan Månsson
Götene kommun

Ersättare

Anette Knutsson 1
Anette Knutsson
Lundsbrunns golfklubb
Maria Barath
Maria Barath
Järnia/SportInn
Håkan Andersson
LRF
Asa Karlsson
Åsa Karlsson
Götene kommun
XL1
Jonas Karlsson
XL Bygg
Pernilla
Pernilla Kronberg
Nolato Gota
Emelie Thim
Emelie Thim
Götene kommun