Fotter pa en pil pa marken

Samarbete mellan skolan och arbetslivet

Syftet med samarbetet mellan skolan och arbetslivet (SSA) är att ge våra barn och elever valkompetens och bidra till ökad motivation för studier och framtida yrkesval. Med valkompetens menar vi att möjliggöra att eleverna gör välgrundade utbildnings och yrkesval. SSA-arbetet är ett bidrag till att stärka den strategiska kompetensförsörjningen i vårt område. Vi jobbar alltså för att våra företag ska få kompetenta medarbetare även i framtiden. Exempel på aktiviteter som vi jobbar med är en årlig yrkeslivsmässa som avslutning på niornas Prao-period, en arbetslivsfrukost där elever får möta branschrepresentanter från arbetslivet, prao,

Nyföretagarcentrum

Näringslivsföreningen stöttar Nyföretagarcentrum med ekonomiska medel. Om du funderar på att starta eget företag och vill bolla dina tankar med någon som har erfarenhet av att driva företag och att vara en entreprenör, då ska du kontakta Nyföretagarcentrum. Kanske har du startat företag de senaste åren och har kommit på nya frågor eller fastnat i något,
Nyföretagarcentrum finns för dig också!

Besök Nyföretagarcentrum

Näringslivsgala

En gång om året arrangerar näringslivsföreningen tillsammans med Götene kommun och Företagarna en näringslivsgala för att fira det goda näringslivsklimatet i kommunen. Vi träffas för att hylla årets hjältar. Personer, organisationer och företag som med själ och hjärta gör det lilla extra och på så sätt bidrar till att göra Götene och Skaraborg till en spännande plats att besöka, leva och verka i. Vi firar näringslivet och det goda näringslivsklimatet i Götene kommun. Den som på något sätt har anknytning till näringslivet är hjärtligt välkommen. Galan är ett initiav från Götene kommun, Näringslivsföreningen och Företagarna i Götene.

Industrinatten

Näringslivsföreningen är en partner till evenemanget Industrinatten som har arrangerats 2 gånger i Götene kommun. Under en kväll öppnar flera av våra största arbetsgivare inom den tillverkande industrin sina dörrar för allmänheten. Det huvudsakliga syftet med Götene industrinatt är kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Den tillverkande industrin står för över 50 procent av alla arbetstillfällen i kommunen. Det gör Götene till en av de kommuner i Sverige som har flest antal anställda inom industrin i förhållande till antalet invånare. Många företag beskriver bristen på kompetent personal som ett av deras största hinder för tillväxt, då gäller det att tänka i nya banor!

svetsare 1

Jarnia Maria och Patrik

Shopping Götene

En levande handel är kommunens vardagsrum. Den bidrar inte bara till sysselsättning utan till att servicefunktioner som post, transportmedel och vårdcentral finns. Den lokala handeln bara ett utbyte av varor utan handlar om möten mellan människor. Underskatta inte butikens roll som social mötesplats. Butiker har med andra ord stor betydelse för samhället och för att människor ska vilja bo och verka i vår del av världen. Det är därför extra viktigt att alla som värnar den lokala handeln proaktivt kraftsamlar för att möta konkurrensen.

Butiksägare, fastighetsägare, kommuner och ortsbor behöver arbeta tillsammans. Butiker behöver samverka och marknadsföra varandra. Fastighetsägare måste vara beredda att erbjuda lokaler till rimliga priser. Levande städer är i behov av att man som konsument tänker ett extra varv innan man gör sitt val av inköp. Företagsgåvor i form av presentkort och att nyttja lokala Caféer, restauranger och konferensmöjligheter är exempel på hur övrigt näringsliv kan bidra till den lokala handeln.

Shoppinggotene.se är en del av Näringslivsföreningen i Götene och arbetar för den lokala handelns utveckling. Shoppinggotene.se är ett samarbete med alla butiker i Götene kommun. Vi arrangerar bl.a. påskparaden, Jul i sagolika Götene, Mingel med mera.

Läs mer på Shopping Götene

Nätverksträffar

Näringslivsföreningen och Götene kommun arrangerar regelbundet företagsluncher.

Företagsluncherna är en mötesplats för företag i alla branscher, politiker och tjänstemän. Företagsluncherna syftar till att vara en prestigelös och kontaktskapande mötesplats för företagare, politiker och offentlig förvaltning. Känn dig hjärtligt välkommen och bjud gärna med kollegor!

Prenumerera på inbjudningar här!

Utveckla ditt företag

För att utveckla ditt företag finns till din hjälp en lång rad organisationer och andra hemsidor. Här hittar du ett antal länkar som kan underlätta för befintliga och blivande företagare.

Läs mer på Götene kommun

Nyhetsbrev

Kommunen skickar regelbundet ut nyhetsbrev med nyheter som rör företagandet, näringslivet och utvecklingen i vår kommun.

Prenumerera på nyhetsbrevet