Historien om Näringslivsföreningen

Föreningen bildades i början av 2000-talet av företagare som tillsammans med kommunen såg att det behövs en stark kraft som arbetar för ett gott näringsklimat. Grundidén för föreningen är att vara ett sammanhållande forum för att lösa hinder för företagande och verka för att området skall vara en attraktiv plats att leva på.

Det mesta av verksamheten är ideellt, men genom åren har bidrag från olika samhällsaktörer som Leader och Sparbanksstiftelsen inneburit att flera fleråriga projekt genomförts.

Genom åren har föreningen medverkat till att branchorganistioner som
Företagarna, Svensk handel och LRF har fått en gemensam röst i samtalet med kommunen och andra aktörer som kan utgöra ökade möjligheter för näringslivet att utvecklas.

Gravmaskin

Masters anna

Vad jobbar vi med?

Ett gott företagsklimat och bra dialog mellan kommun och näringsliv.
Föreningens ambition är att skapa arenor där du som företagare kan lyfta in frågor som vi sedan kan arbeta med. En av våra främsta uppgifter är att skapa meningsfulla nätverk företagare emellan och även mellan näringsliv och det offentliga. Genom att hålla igång nätverk och träffpunkter som företagsluncher, näringslivsfrukostar och vår årliga näringslivsgala skapar vi ett klimat där vi tillsammans löser gemensamma frågor på bästa sätt. Vi är medlemmarnas röst i kontakter med kommun och myndigheter.

Attraktionskraft och stolthet för vår bygd och näringsliv.
Vi marknadsför ”Göteneandan” och lyfter nyttan och glädjen att vara företagare. Vi ger stöd till handeln att hitta nya möjligheter i den omvandling som man genomgår och stöttar nya/inflyttade företagare som vill bygga sitt företag i vår kommun. Samarbetet mellan skolan och arbetslivet är prioriterat.

Projekt.
Föreningen är en paraplyorganisation som arbetar för insatser som på olika sätt stöttar näringslivet och arbetet med den lokala näringslivsutvecklingen.

Läs mer om projekten