Verksamheten under 2014 baserar sig på den Näringslivsplan som tagits fram gemensamt av Näringslivsföreningen och Götene Kommun. I januari genomförde styrelsen samt ytterligare några företagare ett målbildsarbete för att förnya den tidigare planen. Efter denna analys har en mindre arbetsgrupp mejslat fram två strategiska mål:

§ Att en sammanhållande entreprenör för destinationen Kinnekulle är identifierad och i drift
§ Att inom Biosfärsområdet utveckla ett hållbart boende, levande och företagande.