Välkommen på företagslunch

Onsdagen den 18 maj klockan 12.00–13.00
Sessionsalen i Centrumhuset, Götene

– Så ska Götene kommun växa!

Representanter från Götene kommuns samhällsbyggnadsavdelning presenterar kommunens viktigaste framtidsdokument, Översiktsplanen.  Lunchen blir ett tillfälle att tycka till om inriktningen för kommunens framtida mark- och vattenanvändning innan kommunfullmäktige förväntas fatta beslut hösten 2022.


Anmäl dig till emelie.thim@gotene.se senast 16:e maj

Företagsluncherna är en mötesplats för företag i alla branscher och för politiker och tjänstemän. Tillsammans skapar vi en plats för inspiration och dialog mellan näringsliv och kommun.