Välkommen på företagslunch – om planerna på ett yrkesgymnasium i Götene

Kristian Wejshag informerar om Olinsgymnasiets ansökan om att starta och driva en gymnasieskola med yrkesprogram i Götene, och hans tankar kring samverkan med kommunen och det lokala näringslivet. Med på lunchen finns även Götene kommuns skolchef Leif Lagergren.

  • Fredagen den 6 december klockan 12.00 – 13.00
  • Sessionssalen, Centrumhuset i Götene.
  • Ordinarie lunchpris. Ingen anmälan behövs.