Välkommen på företagslunch 13 september

Jessica Tengeland från Svenskt Näringsliv hjälper oss att djupdyka i årets enkätresultat i Götene kommun. Inte nog med det, Svenskt näringslivs bjuder dessutom på lunchkostnaden denna gång!

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.