Ett företagsklimat i toppklass
Syftet med Näringslivsföreningen är att, med en bred lokal förankring och samverkan i det lokala och regionala näringslivet, arbeta för utveckling och tillväxt i Götene tillsammans med Götene kommun och andra aktörer i offentlig sektor

Vår målsättning är att ha ett ”Företagsklimat i Toppklass” och att ligga på den totala topp 50 listan och på topp 20 på frågan ”om det sammanfattande omdömet” i Svenskt Näringslivs ranking.

För att uppnå detta går kommunens tjänstemän utbildningen ”Förenkla helt enkelt” för att öka förståelsen för företagarens vardag. Ett sätt som förenklar ett tillståndsärende är att alla inblandade tjänstemän träffar företagaren samtidigt. Kommunledningen besöker regelbundet olika företag i kommunen. Hör av dig till näringslivschef Emelie Thim om du vill få besök.
Styrelsen diskuterar de kommunala frågor som berör företagande, så att politikerna ska få en större kunskap inför sina beslut. Vi arbetar också aktivt med specifika frågor som handelsutveckling, upphandling, skola, nyföretagande mm.
Vi arrangerar ett flertal mötesplatser som både inspirerar och stimulerar, t.ex Näringslivsgala, lunchmöten och studiebesök. Vi har ett nära samarbetet med den lokala delen av riksorganisationen Företagarna