Väggmålningen av verket ”Full moon service” genomfördes under 2020 på järnvägsgatan i Götene. Till vänster street art konstnären HUGE som målade verket på väggen. Till höger fotokonstnären och upphovsmannen till verket Erik Johansson

Projektnamn: 
Drömmen om Götene
Projektägare:
Näringslivsföreningen, Götene
Projektdeltagare:
Juliane Thorin, Götene Kommun
Elin Perjos, Götene Kommun
Maria Barath, handelsutvecklare Järnia/Sport-Inn
Jennie Mörk, fd handelsutvecklare, Mörk o söner
Alma Ohlin, Fastighetsägarna
David Larsson, Fortinova
Martin Sohlberg, Götenebostäder
Projektledare:
John Ulinder
Projektperiod:
2019-10-01 – 2022-03-31

Sammanfattning

Projektets målsättning är att utveckla den del av Götene som är norra delen av Järnvägsgatan, skapa ett livfullare centrum där människor i alla åldrar ska trivas. Butiker, näringsidkare, fastighetsägare och Götene kommun tillsammans ska få möjlighet att utvecklas och stimuleras till nya etableringar. Vi vill göra centrum mysigare och skapa mötesplatser där människor vill vara då får vi också ett livfullare samhälle där folk trivs och vill bo och verka.

Beställare

Näringslivsföreningen Götene genom projektgruppen för Drömmen om Götene

Bakgrund

God tillgänglighet till kommersiell och offentlig service har stor betydelse för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo och arbeta samt starta och driva företag. Projektet vill skapa förutsättningar att få ett attraktivare centrum i Götene och bidrar därmed till positiv utvecklingen för människor och bygden.

Att stärka platser är en viktig del av den regionala utvecklingen. En långsiktig och hållbar platsutveckling kräver bred samverkan mellan aktörer på platsen. Projektet vill bidra till att skapa platser där människor vill bo och verka på.

Syfte

Att engagera lokala aktörer har blivit ett framgångsrikt sätt att skapa engagemang som bidrar till platsens attraktivitet. Att skapa attraktiva platser och livsmiljöer som bygger identitet ger positiva effekter i samhällsutvecklingen.

 • Verksamheter och butiker finns kvar i centrum.
 • Positiva effekter för inflyttning och sysselsättning.
 • Skapar incitament för att fler människor vill befinna sig i centrum

Mål

Projektet har både kortsiktiga och långsiktiga mål.

Kortsiktiga mål:

 • Ett attraktivt centrum för kommuninvånare och besökare genom projektets aktiviteter.
 • Stärkt samverkan mellan Götene kommun, näringsidkare, fastighetsägare och kommuninvånare.

Långsiktiga mål:

 • Verksamheter och butiker finns kvar i centrum.
 • Tillgång till kommersiell och offentlig service säkerställs.
 • Människor och företag upplever delaktighet i samhällsplaneringen.
 • Fler kunder handlar i våra butiker
    Kontaktperson: john@ulinder.com 

  Projektet genomför med stöd av Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg