Header Image -

Read more about ..

by Eva Maria Friberg
Sociala medier för ditt företag
kursstart 28 februari 2017
Sociala medier är idag vanliga marknadsföringskanaler i ett alltmer digitalt medielandskap. Sociala medier har ”vuxit upp” och förväntas leverera samma aärsnytta som andra kommunikationskanaler. Området blir dock mer komplext för varje dag och hur ska man som företagare prioritera? Hur kan företagets närvaro på social media vara uthålligt och generera aärsnytta på längre sikt? Vid tre kurstillfällen tittar vi på hur ni kan öka ert företags digitala närvaro, välja rätt sociala digitala kanaler för er målgrupp och lägga upp en strategi för hur ni kan arbeta vidare. Kursen riktar sig till personer som vill utveckla användandet av sociala medier i företaget.
Kursinnehåll: – Genomgång av de vanligaste sociala digitala kanalerna för företag: Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest, Twitter och Youtube – Lagar & regler för sociala medier – Informationskällor om sociala medier. – Tips på litteratur och länkar, praktiska övningar att omsätta i den egna verksamheten

Arrangeras i samarbete med: Föreläsare: Wolfgang Heller
Kurstillfällen: tisdagar den 28 februari, 7 mars och 14 mars kl 08:00-10:00
Plats: Campus Lidköping på Fabriksgatan 2 och Centrumhuset i Götene
Anmälan: Skicka e-post med ditt namn, företagets namn samt telefonnummer til:l
Veronika Palmborg; veronika.palmborg@lidkoping.se
Föreläsningarna är kostnadsfria och sänds från högskolecentrum i Uddevalla via telebild till Campus Lidköping och Centrumhuset, Götene
Högskolecentrum Bohuslän

Nyårsfyrverkeriet inställt

by Eva Maria Friberg

Måste tyvärr meddela att nyårsfyrverkeriet är tvunget att ställas in p g a grund av den kraftiga blåsten.

Nyårstalet kommer däremot att hållas som vanligt.
Välkomna till torget kl 16,00.

Hälsningar

Eva Marianyarsraket