Header Image -

Välkommen till Företagslunch i Centrumhuset!

by Eva Maria Friberg

Tid:               Måndagen den 5 februari kl 12.00 – 13.00

Plats:            Sessionssalen, Centrumhuset OBS platsen!

Kostnad:     80 kronor

Anmälan:    Ingen anmälan

På denna Företagslunch blir det två framtidsinriktade presentationer. Först får vi lyssna på vad några framgångsrika IT-företagare håller på att utveckla i Brännebrona. Därefter redovisar vår kommunchef resultat av en studie om Götenes framtida arbetsmarknad och kompetensbehov, där även Götenes företagare bidragit. Kompetenstorget startar kl 13.00. Se bifogat!

Program:

  • Sam Giertz och Peter Andersén, två delägare i Svenska Cement, berättar om produktutveckling och utbyggnad av verksamheten i Brännebrona. Den tredje delägaren heter David Giertz. Peter Andersén från Hangelösa sålde 2016 sitt IT-företag till DGC, David Giertz Computer. Förra året köpte EQT, inom Wallenbergsfären, huvuddelen av DGC som då totalt värderades till cirka 2,3 miljarder kronor. När cementindustrin i Brännebrona blev till salu såg de nya ägarna en möjlighet att realisera sina idéer för byggbranschen.
  • Jerker Andersson-Liljestrand, kommunchef i Götene kommun presenterar slutsatserna i Stora Jobbstudien – om framtidens lokala arbetsmarknad och kompetensbehov. Studien är framtagen i samarbete med Kairos Future. Götenes företagare har bidragit med sin framtidsbild via en enkätundersökning.

Kompetenstorget startar kl 13.00 direkt efter Företagslunchen. Det är nytt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen som fortsätter måndagar jämna veckor under våren 2018. Små och medelstora företag kan här få hjälp med frågor om kompetensförsörjning. Syftet är att via t ex behovsanalys och rekryteringsträffar bistå arbetsgivarna med att hitta rätt kompetenser och att ta tillvara på arbetskraftsresurser.

 

Företagsluncherna är en mötesplats för företag i alla branscher och för politiker och tjänstemän. Vi som arrangerar luncherna anser att en levande dialog mellan näringsliv och kommun är väldigt viktig för utvecklingen av vår kommun.

Känn dig hjärtligt välkommen och tag gärna med kollegor!

Eva Maria Friberg och Gert Rahm

Näringslivsföreningen och Götene kommun

Götene på väg uppåt!

by Eva Maria Friberg

I rankingen av årets lokala företagsklimat har vi i Götene förbättrat oss 20 platser till plats 43 bland Sveriges 290 kommuner.

 Det sammanfattande omdömet om kommunens företagsklimat väger extra tungt och står för en tredjedel av kommunrankingen.

Där nådde vi all-time-high 4,06 och placerar oss på plats 22 i Sverige.

 Allra bäst betyg 4,64 får Götene när det gäller konkurrens med privata företag från kommunal verksamhet, som ger oss plats 9 i Sverige.

I ranking ingår en del statistik från SCB och UC som delvis är svårare att påverka än t ex attitydfrågor. På samtliga statistikområden är vi sämre än plats 100
En målsättning är att i Svenskt Näringslivs ranking ligga på totala topp 50 listan (43=ok) och på det sammanfattande omdömet bland topp 20 (22= nästan ok).

 Se mer på denna länk:    http://www.foretagsklimat.se/gotene/ranking 

Mvh Gert