Header Image -

Leader-projekt ”HANDLA FÖR GÖTENE”

by Eva Maria Friberg

leader-logga-nv-skaraborgeu-logga-jordbruksfonden-f-lantbrukutv    leaderlogga

Projektet ska stärka den lokala handeln i Götene kommun och förbättra handelsindexen genom att få fler att handla på hemmaplan. Genom att synliggöra den lokala handeln och skapa utökat samarbete med föreningar vill projektet bland annat skapa en digital lösning till nytta för både näringen och föreningslivet. Projektet ska även skapa nya lokala tematiska evenemang.

Projekts syfte

= att stärka den lokala handeln i Götene kommun och förbättra handelsindexen och få fler att handla på hemmaplan.

Projektet ska

– synliggöra hur viktigt det är att handla lokalt.

– öka kompetens för handlare att ta tillvara på nya handelstrender.

– öka kompetens för handlarna och föreningar med gemensamma utbildningsbehov.

– bidra till att den lokala handeln kan överleva.

Projektets aktiviteter

  • Utveckla en ny försäljningsmodell (digital lösning genom en app/hemsida) där lokala föreningar tjänar pengar till sina verksamheter tillsammans med den lokala handeln.
  • Anordna utbildningar/ workshops för handeln och föreningslivet.
  • 2 nya evenemang
  • Kommunikationskoncept ”Handla för Götene”
  • Stödbelopp: 515 588 kr

Projektledare Susanne Persson: susannebodyface@hotmail.com; 0511-340080;

073-5073748

 

Företagslunch 5:e mars

by Eva Maria Friberg

Välkommen till Företagslunch i Centrumhuset!

Tid:               Måndagen den 5 mars kl 12.00 – 13.00

Plats:           Sessionssalen, Centrumhuset

Kostnad:     80 kronor

Anmälan:    Ingen anmälan

Två företag som befinner sig i intressanta utvecklingsfaser presenterar sig på denna månads Företagslunch. Först ett börsnoterat företag med miljardomsättning som nyss redovisat sitt hittills bästa år och som, på hemmaplan i kommunen, både bygger en ny fabrik och erbjuder rekordmånga nybyggda villor. Därefter ett familjeföretag med unik hantverkstradition, där den femte generationen nu har övertagit ledningen av företaget, och som nyheter har presenterat två stensorter som legat orörda i berget i 500 miljoner år.

Program:

  • Claes Hansson, VD på Götenehus presenterar företaget, den nya volymhusfabriken i Götene, byggnation av 15 villor i Sofiestrands-området i Källby med mera.
  • Gustav Thor, VD på Thorsbergs Stenhuggeri presenterar företaget och delar även med sig av lärdomar från det pågående generationsskiftet inom familjen Thor.

Företagsluncherna är en mötesplats för företag i alla branscher och för politiker och tjänstemän. Vi som arrangerar luncherna anser att en levande dialog mellan näringsliv och kommun är väldigt viktig för utvecklingen av vår kommun.

Känn dig hjärtligt välkommen och tag gärna med kollegor!

Eva Maria Friberg och Gert Rahm

Näringslivsföreningen och Götene kommun

Välkommen till Företagslunch i Centrumhuset!

by Eva Maria Friberg

Tid:               Måndagen den 5 februari kl 12.00 – 13.00

Plats:            Sessionssalen, Centrumhuset OBS platsen!

Kostnad:     80 kronor

Anmälan:    Ingen anmälan

På denna Företagslunch blir det två framtidsinriktade presentationer. Först får vi lyssna på vad några framgångsrika IT-företagare håller på att utveckla i Brännebrona. Därefter redovisar vår kommunchef resultat av en studie om Götenes framtida arbetsmarknad och kompetensbehov, där även Götenes företagare bidragit. Kompetenstorget startar kl 13.00. Se bifogat!

Program:

  • Sam Giertz och Peter Andersén, två delägare i Svenska Cement, berättar om produktutveckling och utbyggnad av verksamheten i Brännebrona. Den tredje delägaren heter David Giertz. Peter Andersén från Hangelösa sålde 2016 sitt IT-företag till DGC, David Giertz Computer. Förra året köpte EQT, inom Wallenbergsfären, huvuddelen av DGC som då totalt värderades till cirka 2,3 miljarder kronor. När cementindustrin i Brännebrona blev till salu såg de nya ägarna en möjlighet att realisera sina idéer för byggbranschen.
  • Jerker Andersson-Liljestrand, kommunchef i Götene kommun presenterar slutsatserna i Stora Jobbstudien – om framtidens lokala arbetsmarknad och kompetensbehov. Studien är framtagen i samarbete med Kairos Future. Götenes företagare har bidragit med sin framtidsbild via en enkätundersökning.

Kompetenstorget startar kl 13.00 direkt efter Företagslunchen. Det är nytt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen som fortsätter måndagar jämna veckor under våren 2018. Små och medelstora företag kan här få hjälp med frågor om kompetensförsörjning. Syftet är att via t ex behovsanalys och rekryteringsträffar bistå arbetsgivarna med att hitta rätt kompetenser och att ta tillvara på arbetskraftsresurser.

 

Företagsluncherna är en mötesplats för företag i alla branscher och för politiker och tjänstemän. Vi som arrangerar luncherna anser att en levande dialog mellan näringsliv och kommun är väldigt viktig för utvecklingen av vår kommun.

Känn dig hjärtligt välkommen och tag gärna med kollegor!

Eva Maria Friberg och Gert Rahm

Näringslivsföreningen och Götene kommun