Att driva företag i Götene
I Näringslivsföreningen i Götene har vi några permanenta projekt och andra som vi arbetar
med under en kortare tid. Mer långvariga projekt återkommande aktiviteter är:

Samarbete mellan Skola och Näringsliv
För att ge våra ungdomar kunskap och en positiv bild av näringslivet har vi sedan många år
haft ett branschråd med representanter för skola och näringslivs. Under dessa år har PRAOn
för eleverna i åk 9 förändrats och mynnar nu i en framgångsrik Yrkeslivsmässa.

Handelsutveckling

En handelsutvecklare som finansieras av Näringslivsföreningen och kommunen arbetar med ”Shoppinggotene” och en utveckling av handeln i hela kommunen

Företagarlunch

Första måndagen varje månad ordnar vi Näringslivslunch tillsammans med kommunen för att förmedla
aktuell information, oftast ges någon kort företagspresentation eller annat miniföredrag. Vi har
också en aktiv roll i samarbetet mellan skola och Näringsliv samt driver handelsprojektet för
att utveckla hela kommunen till en attraktiv handelsort.

Styrelsemöten

Vid våra styrelsemöten diskuterar vi frågor som är på gång i kommunen och bjuder in personer
som tillför kunskap i de ämnena vi har på agendan.

Ordförandebrev

Med jämna mellanrum får du som medlem ett ordförandebrev med lokala nyheter.