Det ska vara enkelt att starta och driva företag – därför finns en Företagslots som kan vara ditt bollplank och underlätta dina kontakter med myndigheter som finns i Götene kommun. Du kan i alla ärenden som rör företagande vända dig till företagslotsen som kan slussa dig vidare till rätt instans.
Det kan gälla till exempel:

  • Nyföretagande
  • Mark- och byggnadsfrågor
  • Etablering eller utökning av verksamhet
  • Tillståndsärenden


Kontakta företagslotsen
mailto:emelie.thim@gotene.se

Emelie Thim, näringslivschef
Telefon: 0511-38 60 09