Handlingsplan för Näringslivsföreningen i Götene 2020

”Stolta Göteneambassadörer i samverkan för hållbar tillväxt”

Vi vill arbeta för:

Attraktionskraft och stolthet för vår bygd och näringsliv.

Detta ska vi jobba mer med under 2020:

 • Marknadsföra ”Götene andan”
 • Lyfta nyttan och glädjen att vara företagare.
 • Bli bättre på att vara medlemmarnas röst.
 • Bredda deltagandet vid våra träffar.
 • Utveckla kommunikationen med våra medlemmar.
 • Ge stöd till handeln att hitta nya möjligheter i den omvandling som man genomgår.
 • Hitta vägar att stödja nya/inflyttade företagare som vill bygga sitt företag i vår kommun. (ex mentorskap, kontakter vid etableringar)

Vi vill också arbeta för :

Ett gott företagsklimat och bra dialog mellan kommun och näringsliv.

Detta ska vi jobba vidare med under 2020:

 • Tydligare prioritera vilka frågor vi arbetar med i föreningen.
 • Arbeta för kortare vägar till beslut och enklare kontaktvägar.
 • Förtydliga föreningens roll kontra kommunen och övriga medlemmar
 • Utveckla dialogen med politiken i ett tidigt skede.
 • Tydliggöra varje styrelsemedlems roll som företrädare för bransch/gruppering
 • Ständigt uppdatera oss för att få bättre omvärldskoll.

Mötesplatser vi kommer att använda :

 • Företagsluncher
 • Lunch special (förlängd lunch)
 • Näringslivsfrukost
 • Frukost special (kompetensutveckling mm)
 • Inspirationsföreläsning
 • Näringslivsgala
 • Fyrverkeri
 • Studiebesök

  Prioriterade aktiviteter:

  Handel:

  • Handelsutveckling
  • Leader projekt
  • Lokal handel i ett globalt sammanhang
  • Årets butik
  • Fylla lediga lokaler
   Ansvarig i styrelsen : Jennie Mörk

Skola

 • Yrkeslivsmässa åk 9
 • Företagarfrukost med åk 8
 • PRAO – platser
 • SSA-råd med befintliga arbetsgrupper
 • Industrinatten
 • Studiebesök/utbildning på företag för lärare
 • Erfarenhetsutbyte lärare – företagare
 • Industrirobotar – minirobotar i undervisningen
 • Ansvarig i styrelsen : Magnus Hulth

Företagsutveckling / Nyföretagande

 • Nyföretagarevenemang i samband med Galan         Ansvarig i styrelsen : Frans Käll
 • Lobba för bättre infrastruktur                                     Ansvarig i styrelsen : Frans Käll
 • Lobba för enskilda frågor som berör företagande    Ansvarig i styrelsen : Ordförande
 • Inspirera befintliga företag med goda exempel        Ansvarig i styrelsen : Alla
 • Kompetenshöjning på arbetsplatser                           Ansvarig i styrelsen : Alla
 • Gemensam marknadsföring på högskolor                Ansvarig i styrelsen : Alla

Företagsklimatet

 • Företagsklimatgrupp, nystart                                      Ansvarig i styrelsen : Frans Käll
 • Dialog med politiker i KF och KS                                Ansvarig i styrelsen : Ordförande
 • God relation media, pressinfo vid luncher                Ansvarig i styrelsen : Ordförande
 • Arrangera intressanta luncher och aktiviteter          Ansvarig i styrelsen : Emelie Thim     
 • Information och diskussion om kommunens           Ansvarig i styrelsen : Niclas Karlsson
  upphandling i mindre företagsgrupp
 • Skyltfönster mot E20                                                      Ansvarig i styrelsen : Niclas Karlsson
 • ”Drömmen om Götene”                                                  Ansvarig i styrelsen: Ida Hamilton