Företagsfrukost special – tema upphandling 7/2

En frukost med syfte att få fler lokala anbudsgivare vid offentliga upphandlingar. Christer Johansson från upphandlingsenheten berättar hur offentliga upphandlingar går till, vem som gör vad och hur processen ser ut. Han berättar även om pågående och planerade upphandlingar och det finns möjlighet att ställa frågor.
Arena Bowl kl 8-9 den 7/2. Ingen föranmälan. ord frukostpris. Välkomna!