Header Image -

Category Archives

24 Articles

Leader-projekt ”HANDLA FÖR GÖTENE”

by Eva Maria Friberg

leader-logga-nv-skaraborgeu-logga-jordbruksfonden-f-lantbrukutv    leaderlogga

Projektet ska stärka den lokala handeln i Götene kommun och förbättra handelsindexen genom att få fler att handla på hemmaplan. Genom att synliggöra den lokala handeln och skapa utökat samarbete med föreningar vill projektet bland annat skapa en digital lösning till nytta för både näringen och föreningslivet. Projektet ska även skapa nya lokala tematiska evenemang.

Projekts syfte

= att stärka den lokala handeln i Götene kommun och förbättra handelsindexen och få fler att handla på hemmaplan.

Projektet ska

– synliggöra hur viktigt det är att handla lokalt.

– öka kompetens för handlare att ta tillvara på nya handelstrender.

– öka kompetens för handlarna och föreningar med gemensamma utbildningsbehov.

– bidra till att den lokala handeln kan överleva.

Projektets aktiviteter

  • Utveckla en ny försäljningsmodell (digital lösning genom en app/hemsida) där lokala föreningar tjänar pengar till sina verksamheter tillsammans med den lokala handeln.
  • Anordna utbildningar/ workshops för handeln och föreningslivet.
  • 2 nya evenemang
  • Kommunikationskoncept ”Handla för Götene”
  • Stödbelopp: 515 588 kr

Projektledare Susanne Persson: susannebodyface@hotmail.com; 0511-340080;

073-5073748

 

Företagslunch 5:e mars

by Eva Maria Friberg

Välkommen till Företagslunch i Centrumhuset!

Tid:               Måndagen den 5 mars kl 12.00 – 13.00

Plats:           Sessionssalen, Centrumhuset

Kostnad:     80 kronor

Anmälan:    Ingen anmälan

Två företag som befinner sig i intressanta utvecklingsfaser presenterar sig på denna månads Företagslunch. Först ett börsnoterat företag med miljardomsättning som nyss redovisat sitt hittills bästa år och som, på hemmaplan i kommunen, både bygger en ny fabrik och erbjuder rekordmånga nybyggda villor. Därefter ett familjeföretag med unik hantverkstradition, där den femte generationen nu har övertagit ledningen av företaget, och som nyheter har presenterat två stensorter som legat orörda i berget i 500 miljoner år.

Program:

  • Claes Hansson, VD på Götenehus presenterar företaget, den nya volymhusfabriken i Götene, byggnation av 15 villor i Sofiestrands-området i Källby med mera.
  • Gustav Thor, VD på Thorsbergs Stenhuggeri presenterar företaget och delar även med sig av lärdomar från det pågående generationsskiftet inom familjen Thor.

Företagsluncherna är en mötesplats för företag i alla branscher och för politiker och tjänstemän. Vi som arrangerar luncherna anser att en levande dialog mellan näringsliv och kommun är väldigt viktig för utvecklingen av vår kommun.

Känn dig hjärtligt välkommen och tag gärna med kollegor!

Eva Maria Friberg och Gert Rahm

Näringslivsföreningen och Götene kommun