Header Image -

Category Archives

35 Articles

Välkommen på Företagslunch om PRAO den 2:a mars

by Eva Maria Friberg

Ett sätt att arbeta långsiktigt med sin kompetensförsörjning

Hösten 2020 inför vi ett nytt verktyg för att skapa en än mer kvalitetssäkrad prao. På lunchen berättar vi mer!

  • OBS! Vi vill gärna att du som redan tar emot praoelever och du som funderar på att ta emot praoelever kommer.
    Därför vill vi bjuda dig på lunchen den här gången!
    Maila din anmälan och eventuella allergier till Emelie Thim senast 28 februari.
  • Måndag den 2 mars klockan 12.00 – 13.00
  • Sessionssalen, Centrumhuset i Götene.

Företagsfrukost special – tema upphandling 7/2

by Eva Maria Friberg

En frukost med syfte att få fler lokala anbudsgivare vid offentliga upphandlingar. Christer Johansson från upphandlingsenheten berättar hur offentliga upphandlingar går till, vem som gör vad och hur processen ser ut. Han berättar även om pågående och planerade upphandlingar och det finns möjlighet att ställa frågor.
Arena Bowl kl 8-9 den 7/2. Ingen föranmälan. ord frukostpris. Välkomna!