Header Image -

Välkommen på företagslunch

by Eva Maria Friberg

Onsdagen den 18 maj klockan 12.00–13.00
Sessionsalen i Centrumhuset, Götene

– Så ska Götene kommun växa!

Representanter från Götene kommuns samhällsbyggnadsavdelning presenterar kommunens viktigaste framtidsdokument, Översiktsplanen.  Lunchen blir ett tillfälle att tycka till om inriktningen för kommunens framtida mark- och vattenanvändning innan kommunfullmäktige förväntas fatta beslut hösten 2022.


Anmäl dig till emelie.thim@gotene.se senast 16:e maj

Företagsluncherna är en mötesplats för företag i alla branscher och för politiker och tjänstemän. Tillsammans skapar vi en plats för inspiration och dialog mellan näringsliv och kommun.

Företagsluncherna tar en paus….

by Eva Maria Friberg

P g a de senaste restriktionerna som kommit från regering & FHM
samt för att förebygga ett redan ansträngt personalläge i kommunen,
måste vi dessvärre ställa in möten som innebär större folksamlingar en tid framöver.
Vi hoppas att vi kan ses snart igen. / Emelie & Bo